Anamaria Kovčalija

Težinska kategorija: -44

Uzrast: Kadetkinja

Zvanje: 1. kup

Datum rođenja: 07/09/2000

Email: