Barbara Tarandek

Težinska kategorija: -47

Uzrast: Ml. Kadetkinja

Zvanje: 3. kup

Datum rođenja: 06/07/2003

Email: