Dorotea Cvetković

Težinska kategorija: -57

Uzrast: Seniorka

Zvanje: 2. Dan

Datum rođenja: 29/10/1997

Email: