Lucija Medarić

Težinska kategorija: -55

Uzrast: Kadetkinja

Zvanje: 1. kup

Datum rođenja: 04/08/2001

Email: