Maella Sabljak

Težinska kategorija: -41

Uzrast: Kadetkinja

Zvanje: 1.Poom

Datum rođenja: 01/04/2001

Email: