Marko Andabaka

Težinska kategorija: -30

Uzrast: Ml. Kadet

Zvanje: 3. kup

Datum rođenja: 26/08/2003

Email: