Nina Mikulin

Težinska kategorija: -51

Uzrast: Kadetkinja

Zvanje: 1. kup

Datum rođenja: 25/05/2002

Email: