Natjecatelji

Dorotea Cvetković
Ivona Mihanović
Anamaria Kovčalija
Antonio Cvetković
Natalia Lovrić
Nina Mikulin
Leonarda Šipušić
Maella Sabljak
Lucija Medarić
Marko Mikulić
Antun Čunčić
Ema Barišić
Karla Gale
Marko Andabaka
Barbara Tarandek
Lara Derdić Trifunović
Karla Prlić
Lana Maletić